Pasākumi

Projekta ieviešanas gaitā tiek rīkoti vairāki nozīmīgi semināri un sanāksmes, kas saistīti ar jūras aizsargājamo teritoriju veidošanu, robežu noteikšanu un aizsardzības plānu sagatavošanu. Pasākumu mērķus, dienas kārtību, ziņojumus un prezentācijas var apskatīt zem katra konkrētā pasākuma.

 

2009. gads

Datums un vieta Pasākuma nosaukums

27.-28. oktobris
Sigulda Latvija

Jūras ekosistēmu aizsardzība - Projektu laikā gūtā pieredze Lietuvā, Latvijā un Igaunijā
15. -16. aprīlis,
Rīga, Latvija
 
Seminārs par jūras vēja parku būvniecības tiesiskajiem aspektiem


 

 

2008. gads

Datums un vieta Pasākuma nosaukums
11. -12. jūnijs Jūrmala, Latvija

Apaļā galda diskusija "Pieredzes apmaiņa par iespējamiem tiesikās saistības paredzamajās Natura 2000 jūras teritorijās Baltijas valstīs un teritoriju inventerizācijās (2005 - 2008) iegūto datu novērtēšana"

29.-30. maijs
Sigulda, Latvija
Starptautiska seminārs ''Jūras vēja parku plānošana - tiesiskie aspekti, ietekme uz vidi, procedūras''


 

2007. gads

 Datums un vieta  Pasākuma nosaukums
 4. – 6. oktobris
 Jūrmala, Latvia
 Starptautiska konference "Putnu aizsardzība jūrā: jūras aizsargājamo teritoriju
 noteikšana,  izveidošana un aizsardzība Baltijas jūrā un ārpus tās"
 19. – 20. jūnijs
 Rīga, Latvija
 Sanāksme „Ietekmes uz vidi novērtējumu jūras vēja parkos – iespējamie konflikti
 ar Natura 2000 noteikšanu”
 13. – 16. maijs
 Klaipēda, Lietuva
 Seminārs „Natura 2000 jūras biotopu pazīmes un interpretācija Baltijas valstīs”
 8. – 9. februāris
 Palanga, Lietuva
 Seminārs „Iesaistīto pušu intereses un līdzdalība jūras aizsargājamo teritoriju
 apsaimniekošanas plānošanā un apsaimniekošanā”

 

 2006. gads

 Datums un vieta  Pasākuma nosaukums
 24. – 28. maijs
 Sāremā, Igaunija
 Seminārs „Jūras biotopu kartēšana II/II”, (zemūdens kartēšana - video kartēšana
 salīdzinājumā ar niršanas metodi)
 29. – 30. marts
 Jūrmala, Latvija
 Seminārs „Dabas aizsardzības plānu koncepciju aizsargājamām teritorijām Baltijas jūrā”
 13. – 17. marts
 Vilm sala, Vācija
 Pieredzes apmaiņas vizīte Vācijā
 Vizītes tēma: „Natura 2000 jūras teritoriju noteikšana ievērojot biotopu un
 putnu direktīvu noteikumus”

 
 

2005. gads

 Datums un vieta  Pasākuma nosaukums
 14. – 15. novembris
 Tallina, Igaunija
 Seminārs „Jūras biotopu kartēšana I/II”, (Praktiskās metodikas izskatīšana biotopu datu ieguvei,
 kas nepiecieša, lai noteiktu Natura 2000 teritorijas)

 

 

BEF Life Natura