Projekto narių sritis

If you see this message it means that your browser doesn't support Javascript or it is disabled. Please enable JavaScript in your browser settings to be able to login to the extranet.
Vartotojas:
Slaptažodis:
 

Pamiršai slaptažodį?

LIFE projektą „Jūrinės saugomos teritorijos rytinėje Baltijos jūroje“ nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. iki 2009 m. liepos mėn. įgyvendino nevyriausybinė organizacija „Baltijos aplinkos forumas – Latvija“ (BAF – Latvija) bei 20 partnerių iš 7 šalių. Projektas, kurio biudžetą sudarė daugiau nei 3 milijonai eurų, buvo finansuojamas Europos komisijos LIFE programos, Latvijos, Estijos ir Suomijos Aplinkos ministerijų ir Aplinkos fondų, Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos ir visų projekto partnerių. Daugiau nei 160 žmonių iš 20 projekto partnerių organizacijų paskyrė apie 23 000 darbo dienų, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas.
Projektu buvo siekiama prisidėti prie tinkamos gamtinių vertybių apsaugos užtikrinimo ir darnaus jūrinės biologinės įvairovės resursų panaudojimo rytinėje Baltijos jūroje. Viena iš pagrindinių priemonių tam – ES saugomų teritorijų tinklo, vadinamo „Natura 2000“, įgyvendinimas jūroje. Pagrindiniai projekto tikslai buvo surinkti daugiau informacijos apie Europinės svarbos rūšis ir buveines Pabaltijo šalių pakrančių vandenyse; įvertinti, ar yra grėsmių, galinčių joms pakenti; atsakingoms valstybinėms institucijoms pasiūlyti naujų teritorijų, pasižyminčių specifinėmis gamtos vertybėmis, įteisinimą kaip saugomas jūrines „Natura 2000“ teritorijas; parengti pasiūlymus šių teritorijų apsaugai ir valdymui. Taip pat projektu buvo siekta skatinti visuomenės ir suinteresuotų tikslinių grupių domėjimąsi saugomomis „Natura 2000“ teritorijomis bei jūros biologine įvairove Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Projektu norėta sustiprinti bendradarbiavimą su kolegomis ir ekspertais iš Rusijos šiaurinių ir vakarinių Baltijos jūros regionų.
Projektas buvo įvertintas kaip pasiekęs daug vertingų Pabaltijo šalims rezultatų. Trijų Pabaltijo šalių
Aplinkos ministerijos, kurioms šis projektas suteikė daugiausiai naudos, projekto rezultatus įvertino labai palankiai.

Norint daugiau informacijos susisiekite su nacionaliniu koordinatoriumi arba siųskite mums el. laišką..

Latvia:
Ms. Anda Ruskule
Siųskite el. laišką
Tel: +371 7357 548
Estonia:
Ms. Kai Klein
Siųskite el. laišką
Tel: +372 6597 027
Lithuania:
Mr. Žymantas Morkvėnas
Siųskite el. laišką
Tel: +370 5213 8155
Russia:
Mr. Alexander Kondratyev
Siųskite el. laišką
Tel: +7 8123 289 620

BEF Life Natura