Home /

Viited

Huvitav informatsioon merealade kohta

Sea on Screen - interaktiivne veebileht, mis annab põhjalikku teavet mere loodusväärtuste kohta.

Videod koos selgitustega erinevate mereliikide kohta. Race Rocks - Kanada esimene mere-looduskaitseala.

Ecomare - Padumere (Waddenzee) ja Põhjamere looduskeskus Texeli saarel, Hollandis

Läänemereportaal - teave Läänemere kohta peamiselt Soome Mereuurimise Instituudilt, piirkondlikest keskkonnakeskustest ja Soome Keskkonnakeskuselt.


Riigiasutused Balti riikides


Riiklik Looduskaitsekeskus - Keskkonnaministeeriumi haldusalas olev riigiasutus, mille ülesandeks on looduskaitse praktiline korraldamine Eestis ning looduskaitset puudutavate otsuste osas arvamuse andmine.

Eesti Keskkonnaministeerium - korraldab ja koordineerib keskkonnapoliitikat Eestis. Maakondades esindatud keskkonnateenistuste näol.

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

Läti Keskkonnaministeerium

Leedu Keskkonnaministeerium

Leedu Riiklik Kaitsealade Keskus - keskne riigiasutus, mis koordineerib Leedu kaitsealade tegevust.


Rahvusvahelised organisatsioonid

HELCOM - Läänemere piirkonna merekeskkonnakaitse komisjon

Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu - ICES koordineerib ja edendab mereuuringuid Põhja-Atlandi piirkonnas, sh Läänemeres.


Valitsusvälised organisatsioonid

Balti Keskkonnafoorum - Balti Keskkonnafoorum (BEF - Baltic Environmental Forum)
asutati Balti riikide ja Saksamaa keskkonnaministeeriumide ning Euroopa Komisjoni poolt tehnilise abi projektina, mille eesmärgiks oli tugevdada koostööd Balti riikide keskkonnakaitsega tegelevate riigiasutuste vahel.

Eesti Ornitoloogiaühing

Eestimaa Looduse Fond


Teadus- ja uurimisasutused

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

Vilniuse Ülikooli Ökoloogiainstituut

Institute for Applied Ecology Ltd. (Rakendusökoloogia Instituut) - keskkonna- ja looduskaitsetemaatikaga tegelev konsultatsioonifirma Saksamaal


Rahastusmehhanismid

LIFE, rahastusvahend keskkonna heaks - LIFE on Euroopa Liidu liikmesriikide keskkonnaprojektide kaasrahastamise programm, mis algatati 1992. aastal.


Temaatilised artiklid meedias

Artikkel ajalehes "Oma Saar" - Ain Lemberi artikkel "Väinameri ja Küdema laht saavad kaitsekorralduskava" 7. veebr. 2007

BEF Life Natura