Projekto veiklos rezultatai

Ataskaita visuomenei


Šiame leidinyje mes pristatome projekto veiklos ataskaitą ir projekto išvadas lietuvių, anglų, latvių bei estų kalbomis.

         

 

Knyga "Atrask Baltijos jūrą: spalvingas ir verdantis jūros gyvenimas"

LIFE-Nature projekto „Jūrinės saugomos teritorijos rytinėje Baltijos jūroje“ metu buvo parašyta knyga „Atrask Baltijos jūrą: spalvingas ir verdantis jūros gyvenimas“. Autoriai joje pabrėžia, kad visa Baltijos jūra yra savita ir sudėtinga ekosistema, bet knygoje daugiau dėmesio skiriama rytinei Baltijos daliai. Pagrindinės knygos temos kilo iš tyrimų, kuriuos projekto metu atliko Baltijos šalių mokslininkai. Performulavę mokslinių tyrinėjimų atradimus į suprantamesnę kalbą ir iliustravę kiekvieną temą nuotraukomis bei įdomiais faktais, sudėjome viską į knygą ir dabar kviečiame Jus atidžiau pažvelgti į Baltijos jūrą.

Knyga išleista penkiomis kalbomis: anglų, latvių, lietuvių, estų ir rusų.

       

Gamtotvarkos planai

Projektą vykdžiusios komandos parengė šešių jūrinių saugomų teritorijų gamtotvarkos planus (po dvi tokias teritorijas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje), kuriuose šios teritorijos yra detaliai aprašytos ir siūlomos jų valdymo priemonės.

Latvijoje parengti gamtotvarkos planai Nida – Pērkone ir Rygos įlankos vakarinės pakrantės jūrinėms saugomoms teritorijoms. Šiuo metu gamtotvarkos planai yra pateikti Latvijos Aplinkos ministerijai. Gamtotvarkos planus latvių kalba galite rasti čia.

Estijoje gamtotvarkos planai parengti Küdema įlankos ribotos apsaugos teritorijai ir Väinamere ribotos apsaugos teritorijai. Planai yra įteikti Estijos Aplinkos ministerijai ir Aplinkos tarybai patvirtinimui. Gamtotvarkos planai estų kalba pateikti čia.

Lietuvoje gamtotvarkos planai buvo pateikti Baltijos jūros priekrantei ir Kuršių nerijos nacionalinio parko jūrinei akvatorijai. Gamtotvakos planai lietuvių kalba yra pateikti čia.
 

Informaciniai stendai


Projekto metu buvo įrengti informaciniai stendai 28-iose strategiškai svarbiose vietose palei visą Baltijos jūros pakrantę. Informaciniuose stenduose pateikiama informacija apie biologines jūrinių saugomų teritorijų vertybes. Šiuose stenduose taip pat pateikiamos iliustracijos, grafikai bei žemėlapiai.

     

Autorius: Ž. Morkvėnas                              Autorius: M.Kuris                           Autorius: J.Artemjevs
 

Video enciklopedija „Pamatyk jūrą!“ apie gamtines rytinės Baltijos jūros vertybes


Baltijos jūra yra ne tik šprotų, plekšnių ir valgomųjų midijų, bet taip pat ir daugelio retų rūšių, reikšmingų ekologinei jūros pusiausvyrai, buveinė.


Projekto metu buvo parengta ir penkiomis kalbomis išleista videoenciklopedija „Pamatyk jūrą!“. Dvidešimtyje enciklopedijos filmukų pristatomos skirtingos biologinės vertybės rytinėje Baltijos jūros dalyje, o visuomenė skatinama susirūpinti šių vertybių išsaugojimu.


Šiuos filmukus galite rasti internete adresu www.visitbalticsea.net ir YouTube svetainėje: See the Sea! Ieraugi jūru! Märka merd! Pamatyk jūrą! Загляни в море!
 

Jūrinių buveinių plakatai

Paruošti plakatai apie tris europinės svarbos jūrines buveines. Šie plakatai skirti mokykloms, gamtininkų mokyklėlėms, informaciniams centrams bei kitoms informaciją apie jūrinę aplinką platinančioms organizacijoms.

Plakatai (estų k.):
Smėlio seklumos (1110)
Mažų potvynių metu neužliejamos dumblėtos ir smėlėtos pakrantės (1140)
Rifai (1170)
 

Pasiūlymai steigti naujas jūrines saugomas teritorijas ar modifikuoti jau esančias


Po atliktų inventorizacijų ir parengto grėsmių įvertinimo buvo pateikti pasiūlymai steigti keletą naujų jūrinių saugomų teritorijų ar keisti jau esančias:

Estijoje projektą vykdžiusi komanda nusprendė, kad jau egzistuojančių jūrinių saugomų teritorijų ribų keisti nereikia. Tačiau turėtų būti patikslintos jų funkcijos remiantis naujais duomenimis bei informacija apie buveines ir rūšis. Pavyzdžiui, projekto metu buvo rastos naujos retų paukščių perėjimo vietos.


Latvijoje, kur iki tol nebuvo jūrinių Natura 2000 saugomų teritorijų, buvo pasiūlyta steigti septynias naujas jūrines saugomas teritorijas. Trys iš šių teritorijų turėtų būti skirtos paukščių apsaugai, dvi - buveinių apsaugai, kitos dvi teritorijos turėtų būti skirtos kelių rūšių ir buveinių apsaugai. Daugiau informacijos galite rasti čia.


Lietuvoje projektą vykdžiusi komanda pateikė siūlymą keisti jau esamų jūrinių saugomų teritorijų dydžius, ribas ir jų paskirtį: turėtų būti įsteigta teritorija perpelės (Alosa fallax) migracijos kelio bei retų žuvų rūšių apsaugai. Taip pat palei Kuršių Neriją, kur buvo pastebėtos didelės žiemojančių paukščių santalkos, siūloma steigti didelę teritoriją, skirtą paukščių apsaugai. Daugiau informacijos galite rasti čia.
 

PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITOS

Ataskaitos Europos Komisijai

Šioje ataskaitoje aprašyti projekto veiklos rezultatai trečiaisiais projekto metais nuo 2007.03.01 iki 2008.06.30 (Anglų k.)

Šioje ataskaitoje aprašyti projekto veiklos rezultatai nuo 2005.08.01 iki 2007.02.28 (Anglų k.)

Šis dokumentas apžvelgia projekto eigą per pirmuosius metus.

 

Veiklų ataskaitos


A.1. Projekto komandos apmokymai, Rusijos partnerio kompetencijos ugdymas
A.2. Bentosinių buveibių inventorizacija (santrauka)
A.3. Vandens paukščių iventorizacija
      Priedas 1 – Apskaitų laivu metodologija ir teritorijų ribų brėžimo principai
      Priedas 2 – LIFE projekto teritorijų Estijoje rezultatai
      Priedas 3 – LIFE projekto teritorijų Latvijoje rezultatai
      Priedas 4 – LIFE projekto teritorijų Lietuvoje rezultatai
      Santrauka: A.3. veikla – Vandens paukščių inventorizacija
A.4. Jūrinių žinduolių inventorizacija
      Priedas 1 – Paprastųjų jūrų kiaulių tyrimas
      Priedas 2 – Pilkųjų ruonių tyrimas
      Priedas 3 – Žieduotųjų ruonių tyrimas

      Santrauka: A.4. veikla - Jūrinių žinduolių inventorizacija
A.5. Žuvų bendrijų inventorizacija
      Priedas 1 – Tyrimų vietos
      Santrauka: A.5. veikla – Žuvų bendrijų inventorizacija
A.6. Nacionalinės GIS duombazės ir žemėlapių sukūrimas (santrauka)
A.7. Gamtotvarkos planai (santrauka)

C.1. Priegaudos įvertinimas ir jos įtakos sumažinimas (santrauka)
C.2. Gilinimo ir dampingo įvertinimas (santrauka)
C.3. Trikdymo įtakos vandens paukščiams ir ruoniams vertinimas (santrauka)
C.4. Taršos įvertinimas (santrauka)

D.1. Alternatyvūs žvejybos būdai (santrauka)
 

Kitos Ataskaitos

 

Lankstukas žvejams (trimis kalbomis)


* Lankstukas žvejams (lietuviškai)
* Lankstukas žvejams (estiškai)
* Lankstukas žvejams (latviškai)
 

 Informacinis projekto lankstukas

* Informacinis lankstukas apie projektą (estiškai)
* Informacinis lankstukas apie projektą (latviškai)
* Informacinis lankstukas apie projektą (angliškai)
* Informacinis lankstukas apie projektą (lietuviškai)

 

 

 


 

BEF Life Natura