Apie projektą

Apie projektą "Jūrinės saugomos teritorijos Rytinėje Baltijos jūroje"

Nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. Baltijos aplinkos forumo biuras Latvijoje ir partneriai pradėjo įgyvendinti projektą „Jūrinės saugomos teritorijos rytinėje Baltijos jūroje“, kurio pagrindinis finansuotojas yra Europos Komisijos LIFE-Nature programa. Projektas yra įgyvendinamas iki 2009 m. liepos 31 d.

Europiečiams Baltijos jūra – tai unikali ir trapi ekosistema, turtinga daugybę retų rūšių ir buveinių, kurios yra svarbios pasauliniu mastu. 2004 m. gegužės 1 d. , kuomet Europos Sąjungą papildė naujos narės šalys, taip pat ir Lietuva, atsakomybė už Baltijos jūros regiono apsaugą ir subalansuotą išteklių naudojimą tapo visu Europos Sąjungos reikalu.

Šis projektas prisidės prie pagrindinio tikslo įgyvendinimo – užtikrinti tinkamą gamtinių vertybių apsaugą ir racionalų jūrinių resursų naudojimą Rytinėje Baltijos jūroje (projektas apima jūrinius Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijų vandenis). Šiame kontekste Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklo, vadinamo NATURA 2000, įgyvendinimas jūrinėje aplinkoje yra viena iš pagrindinių priemonių.

Tarptautinis projektas “Jūrinės saugomos teritorijos Rytinėje Baltijos jūroje” su Latvijos, Lietuvos ir Estijos veiklomis suvienija mokslo institucijas, nevyriausybines organizacijas ir šių šalių ekspertus kurie sprendžia problemas susijusias su jūros tvarkymu.

Projekto tikslai:
 • Prisidėti prie NATURA 2000 steigimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos jūrinėse teritorijose (parenkant vietą, steigiant, nustatant tinkamus apsaugos reglamentus ir rengiant gamtotvarkos planus
 • Įvertinti atsitiktinio sugavimo žvejybiniais tinklais poveikį paukščių ir žinduolių rūšims bei siekti šios žalos sumažinimo
 • Įvertinti kitas grėsmes, kylančias jūrinėms NATURA 2000 teritorijoms (pvz., ūkinių objektų statyba ir eksploatacija, užterštumas, rekreacinė veikla)
 • Skatinti visuomenės ir suinteresuotų tikslinių grupių susidomėjimą NATURA 2000 saugomomis teritorijomis bei jūros biologine įvairove Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Rusijoje
 • Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei pajėgumų stiprinimą tarp Baltijos valstybių ir kitų ES šalių bei Rusijos.

Kokių projekto rezultatų tikimąsi:

 • Užbaigtas NATURA 2000 teritorijų steigimas visose Estijos, Latvijos ir Lietuvos jūrinėse teritorijose
 • Detalus supratimas apie grėsmes jūrinėms NATURA 2000 teritorijoms Baltijos šalyse
 • Pasirinktoms teritorijoms parengti gamtotvarkos planai
 • Pritaikytos priemonės, galinčios sumažinti atitiktinį paukščių ir žinduolių pagavimą
 • Sustiprinti suinteresuotų grupių gebėjimai bei didesnis visuomenės informuotumas gamtos apsaugos jūroje bei NATURA 2000 aspektais
 • Naudingas indėlis prie NATURA 2000 tinklo plėtros jūrinėse teritorijose visos ES mastu.

Detalesnis projekto veiklų aprašymas čia.
BEF Life Natura