Pasiūlymai ir gamtotvarkos planai Lietuvoje

Projekto komanda pateikė tris pasiūlymus, susijusius su Natura 2000 teritorijomis Lietuvoje: dviejų teritorijų ribų modifikavimą ir naujos paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) įsteigimą.

1. Palangos priekrantės (kodas LTPAL0001) teritorijos ribų pakeitimas. Pasiūlyta sumažinti ir modifikuoti šios teritorijos dydį taip, kad ji dengtų svarbiausias rifų buveinės dalis. Pasiūlymas taip pat pateiktas gamtotvarkos plane, skirtame Baltijos jūros priekrantei.

2. Kuršių nerijos (kodas LTNER0005) teritorijos ribų pakeitimas. Projekto ekspertai pasiūlė praplėsti dabartines teritorijos ribas, apimančias dalį Kuršių nerijos nacionalinio parko jūrinių vandenų, taip, kad į teritoriją įeitų ir perpelės (Alosa fallax) nerštui labai svarbi teritorija.

3. Naujos paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) steigimas. Projekto ekspertai pasiūlė steigti naują jūrinę PAST, skirtą nuodėgulės (Melanitta fusca), alkos (Alca torda)ir mažojo kiro (Larus minutus) apsaugai. Pasiūlyta teritorija yra priekrantės zonoje į Vakarus nuo Vakarinės Kuršių nerijos PAST ribos (žemėlapis).

 

Dviems Lietuvos teritorijoms buvo sudaryta po gamtotvarkos planą:

1.Baltijos jūros priekrantė (GP lietuviškai, santrauka angliškai)
2.Kuršių nerijos nacionalinio parko jūrinė akvatorija (GP lietuviškai, santrauka angliškai)

BEF Life Natura