Teritorijų pasiūlymai Latvijoje

Pateikti pasiūlymai septynių jūrinių saugomų teritorijų įsteigimui Latvijoje

2008 m. Latvijos Baltijos aplinkos forumas parengė ir Aplinkos ministerijai bei Valstybinei aplinkos tarnybai pateikė pasiūlymą steigti septynias jūrines saugomas teritorijas Latvijos teritoriniuose vandenyse.

Pasiūlymai pateikti, atsižvelgiant į projekto metu atliktas inventorizacijas ir projekto partnerių – Latvijos ornitologų draugijos ir Vandens ekologijos instituto – pateiktas mokslines išvadas.
Pasiūlyme minimos šios jūrinės teritorijos:

  • Nida – Perkone – viena iš jūrinių teritorijų, kuri yra svarbi jūrinės bioįvairovės apsaugai Latvijoje. Šioje teritorijoje randama daugiausia rifų tipų ir ši teritorija yra paukščių migracijos kelyje. Teritorija yra svarbi didžiųjų dančiasnapių Mergus merganser bei mažųjų kirų Larus minutus apsaugai;
  • Akmenrags – paukščių migracijai, žiemojantiems paukščiams bei paukščių šėrimuisi vasaros metu reikšminga vietovė. Teritorija yra svarbi mažųjų kirų Larus minutus bei narų Gavia sp. apsaugai;
  • Irbės sąsiauris – ypatingai svarbus paukščių migracijai. Ši „butelio kaklelio“ formos teritorija labai reikšminga ledinių ančių Clangula hyemalis, juodųjų ančių Melanitta nigra, nuodėgulių Melanitta fusca, mažųjų kirų Larus minutus, narų Gavia sp., taisčių Cepphus grille bei rifų apsaugai;
  • Rygos įlankos vakarinė pakrantė – svarbi vieta migruojančių paukščių šėrimuisi bei poilsiui ištisus metus. Teritorija yra ypač reikšminga narų Gavia sp., nuodėgulių Melanitta fusca, mažųjų kirų Larus minutus, urvinių ančių Tadorna tadorna bei rifų apsaugai;
  • Atviros jūros dalis į vakarus nuo Tujos – svarbi teritorija mažųjų kirų Larus minutus apsaugai pavasario migracijos metu;
  • Vitrupės – Tujos ruožas – teritorija, reikšminga rifų apsaugai;
  • Ainazi – Salacgriv - teritorija, reikšminga rifų apsaugai.

Aplinkos ministerija jau yra parengusi reglamentų projektus, o 2010 m. sausį Ministrų kabinetas patvirtino naujų jūrinių saugomų teritorijų ribas.

Projektą vykdžiusi komanda jau paruošė teritorijų gamtotvarkos planus dviems jūrinėms saugomoms teritorijoms – Nida-Perkone ir Rygos įlankos vakarinei pakrantei.

BEF Life Natura