Renginiai

Projekto metu buvo organizuoti keletas didesnių seminarų.

Jūs galite detaliau susipažinti su pagrindinių renginių tikslais, objektais, ataskaitomis ir pranešimais:

2009 metai

Data ir vieta

Renginio pavadinimas

Spalio 27-28 d. Sigulda, Latvija Jūrinių ekosistemų apsauga – projekto veiklų metu įgyta patirtis Estijos, Latvijos ir Lietuvos jūriniuose vandenyse

Balandžio 15-16 d.

Ryga, Latvija

Trečiasis seminaras apie pajūrio vėjo jėgainių poveikio aplinkai vertinimą Natura 2000 atžvilgiu ir kitomis žemės reikmėmis: „Kokios rūšies teisinės sistemos mes norime?”

2008 metai

Data ir Vieta

Renginio pavadinimas

Birželio 11-12 d. Jūrmala, Latvija

Apskritojo stalo diskusija „Pasidalijimas patirtimi dėl galimų teisinių išvadų būsimose jūrinėse Natura 2000 vietose ir atlikto teritorijos 2005-2008 metų inventorizavimo duomenų įvertinimas“

 Gegužės 29 – 30 d., Sigulda, Latvija

 Tarptautinis seminaras “Vėjo jėgainių projektavimas laikantis NATURA 2000 reikalavimų: teisinė sistema, poveikiai, standartų ir procedūrų nagrinėjimas”

 

2007 metai

 

Data ir Vieta

Renginio pavadinimas

Spalio 4 – 6 d.
Jūrmala, Latvija
Konferencija “Paukščių apsauga jūrinėse teritorijose: paukščių atpažinimas, priskyrimas ir apsauga Baltijos jūros saugomose teritorijose ir už jos ribų”
Birželio 19 - 20 d.
Riga, Latvija                
Seminaras “ Poveikio aplinkai vertinimas jūroje esantiems vėjo jėgainių parkams – galimi konfliktai su Natura 2000 nurodymais
Gegužės 13 - 16 d.
Klaipėda, Lietuva            
Seminaras “Natura 2000 jūros buveinių charakterizavimas ir vertinimas Baltijos šalyse”
Vasario 8 - 9 d.
Palanga, Lietuva
Seminaras “Iššūkiai ir interesai saugant gamtos vertybes Baltijos jūros saugomose teritorijose”

 

2006 metai

 

Data ir Vieta

Renginio pavadinimas

Gegužės 24 - 28 d.

Saaremaa, Estija

Seminaras II/II " Jūrinių buveinių kartografavimas (povandeninis kartografavimas, povandeninių video metodų palyginimas su nardymo metodais)

Kovo 29-30 d.

Jūrmala, Latvija

Seminaras " Baltijos šalių jūrinių saugomų teritorijų gamtotvarkos planų koncepcijos parengimas"

Kovo 13-17 d.,

Vilmo sala, Vokietija   

Baltijos šalių mokomoji kelionė į Vokietiją "Vietų parinkimas Jūrinėms Natura 2000 teritorijoms: Paukščių ir Buveinių Direktyvų reikalavimų atitikimas"

 

2005 metai

 

Data ir Vieta Renginio pavadinimas

Lapkričio 14-15 d.

Talinas, Estija

Seminaras I/II " Jūrinių buveinių kartografavimas (Buveinių  kartografavimo metodika)

 

 

BEF Life Natura